Liên hệ

Hotline: 0989206582 / 0935356789

Mail: hocco.vn@gmail.com

Khiếu nại: 0989896668

Paypal: trung_cadan@yahoo.com

Chuyển khoản Online:

Chủ TK: Phạm Thanh Trung Vũ Hữu Cường

Vietcombank Chi nhánh Thăng Long - STK : 0021000428911

Paypal : Trung_cadan@yahoo.com