Hướng dẫn đăng ký

Cách đăng ký tham gia khóa học đầu tiên của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo !!!

1- Tham gia nhóm facebook :

Link : https://www.facebook.com/groups/hocco.vn/ ( không bắt buộc )


2- Gửi tiền tham gia khóa học đầu tiên :

Chuyên đề 1 : Đi tiên Trung pháo tấn tam binh phá bình phong mã
Số lượng clip/các biến : 40
Đơn giá : 299.000 đồng

3- Gửi thông tin bao gồm :
- Tên :
- Sdt liên lạc :
- Địa chỉ gửi tài liệu , địa chỉ mail , địa chỉ facebook cá nhân lên nhóm Học Cờ Online hoặc Email : Hocco.vn@gmail.com

4- Địa chỉ nhận tiền :

Chủ TK: Phạm Thanh Trung Vũ Hữu Cường

Vietcombank Chi nhánh Thăng Long - STK : 0021000428911

Paypal : Trung_cadan@yahoo.com

Các bạn sẽ được set nick xem clip trên web http://hocco.vn/ , sau đó được giải đáp các thắc mắc liên quan trên facebook : https://www.facebook.com/groups/hocco.vn/