Khóa học sắp ra mắt

Khóa học sắp ra mắt

Bạn sẽ học được gì?

Khóa học sắp ra mắt

Đối tượng đào tạo

Khóa học sắp ra mắt

Giới thiệu khóa học

Khóa học sắp ra mắt

Nội dung khóa học

Giảng viên

Vũ Hữu Cường + Phạm Thanh Trung
Kiện Tướng Quốc Gia

Mr. Vũ Hữu Cường

- Kiện Tướng Quốc Gia

- Vô địch Trạng Cờ đất Bắc

 

Mr. Phạm Thanh Trung

- Admin Thăng Long Kỳ Đạo

- BLV Trạng Cờ Đất Việt