Chuyên đề 8: Trung Cuộc Tấn Công và Phòng Thủ

Trung Cuộc Tấn Công và Phòng Thủ - Phần 1 (Kỹ thuật sử dụng quân và phương pháp phân tích hình cờ)

Bạn sẽ học được gì?

Trung Cuộc Tấn Công và Phòng Thủ - Phần 1 (Kỹ thuật sử dụng quân và phương pháp phân tích hình cờ)

Đối tượng đào tạo

Trung Cuộc Tấn Công và Phòng Thủ - Phần 1 (Kỹ thuật sử dụng quân và phương pháp phân tích hình cờ)

Giới thiệu khóa học

Trung Cuộc Tấn Công và Phòng Thủ - Phần 1 (Kỹ thuật sử dụng quân và phương pháp phân tích hình cờ)

Nội dung khóa học

Giảng viên

Vũ Hữu Cường + Phạm Thanh Trung
Kiện Tướng Quốc Gia

Mr. Vũ Hữu Cường

- Kiện Tướng Quốc Gia

- Vô địch Trạng Cờ đất Bắc

 

Mr. Phạm Thanh Trung

- Admin Thăng Long Kỳ Đạo

- BLV Trạng Cờ Đất Việt