Chuyên đề 7: Đi hậu chống Phi Tượng

Đi hậu chống Phi Tượng

Bạn sẽ học được gì?

Đi hậu chống Phi Tượng

Đối tượng đào tạo

Đi hậu chống Phi Tượng

Giới thiệu khóa học

Đi hậu chống Phi Tượng

Nội dung khóa học

Giảng viên

Vũ Hữu Cường + Phạm Thanh Trung
Kiện Tướng Quốc Gia

Mr. Vũ Hữu Cường

- Kiện Tướng Quốc Gia

- Vô địch Trạng Cờ đất Bắc

 

Mr. Phạm Thanh Trung

- Admin Thăng Long Kỳ Đạo

- BLV Trạng Cờ Đất Việt