Chuyên đề 6: Chống Tiên Nhân Chỉ Lộ (Đi Hậu)

Khóa học sắp ra mắt

Bạn sẽ học được gì?

Chuyên đề 6: Chống Tiên Nhân Chỉ Lộ (Đi Hậu)

Đối tượng đào tạo

Chuyên đề 6: Chống Tiên Nhân Chỉ Lộ (Đi Hậu)

Giới thiệu khóa học

Chuyên đề 6: Chống Tiên Nhân Chỉ Lộ (Đi Hậu)

Nội dung khóa học

Giảng viên

Vũ Hữu Cường + Phạm Thanh Trung
Kiện Tướng Quốc Gia

Mr. Vũ Hữu Cường

- Kiện Tướng Quốc Gia

- Vô địch Trạng Cờ đất Bắc

 

Mr. Phạm Thanh Trung

- Admin Thăng Long Kỳ Đạo

- BLV Trạng Cờ Đất Việt