Chuyên Đề 5: Trung Pháo Phá Phản Cung Mã

Trung Pháo Phá Phản Cung Mã

Bạn sẽ học được gì?

Trung Pháo Phá Phản Cung Mã

Đối tượng đào tạo

Trung Pháo Phá Phản Cung Mã

Giới thiệu khóa học

Trung Pháo Phá Phản Cung Mã

Nội dung khóa học

Giảng viên

Vũ Hữu Cường + Phạm Thanh Trung
Kiện Tướng Quốc Gia

Mr. Vũ Hữu Cường

- Kiện Tướng Quốc Gia

- Vô địch Trạng Cờ đất Bắc

 

Mr. Phạm Thanh Trung

- Admin Thăng Long Kỳ Đạo

- BLV Trạng Cờ Đất Việt