Chuyên đề 4 : Trung pháo phá thuận pháo

(Sắp có) Chuyên đề 4 : Trung pháo phá phản cung mã

Bạn sẽ học được gì?

Sắp ra mắt

Đối tượng đào tạo

Sắp ra mắt

Giới thiệu khóa học

Sắp ra mắt

Nội dung khóa học

Giảng viên

Vũ Hữu Cường + Phạm Thanh Trung
Kiện Tướng Quốc Gia

Mr. Vũ Hữu Cường

- Kiện Tướng Quốc Gia

- Vô địch Trạng Cờ đất Bắc

 

Mr. Phạm Thanh Trung

- Admin Thăng Long Kỳ Đạo

- BLV Trạng Cờ Đất Việt