Chuyên đề 3: Trung pháo phá giang hồ cuộc ( Nghịch pháo, Đan đề mã, Tây tạng quyền... )

Khóa học mới

Bạn sẽ học được gì?

Khóa học mới

Đối tượng đào tạo

Các kỳ hữu yêu cờ toàn quốc và hải ngoại

Giới thiệu khóa học

Chuyên đề 3: Trung pháo phá giang hồ cuộc ( Nghịch pháo, Đan đề mã, Thiên phong pháo, Quy bối pháo, Tây tạng quyền và các trận giang hồ khác )

Nội dung khóa học

Giảng viên

Vũ Hữu Cường + Phạm Thanh Trung
Kiện Tướng Quốc Gia

Mr. Vũ Hữu Cường

- Kiện Tướng Quốc Gia

- Vô địch Trạng Cờ đất Bắc

 

Mr. Phạm Thanh Trung

- Admin Thăng Long Kỳ Đạo

- BLV Trạng Cờ Đất Việt