Chuyên đề 1: Đi tiên Trung pháo tấn tam binh phá bình phong mã

Chuyên đề 1 : Đi tiên Trung pháo tấn tam binh phá bình phong mã ( Bài 1-2-3-4 .... áp dụng cho tất cả các chuyên đề ) !!!

Bạn sẽ học được gì?

Khai cục chuyên sâu

Bố cục phi đao được nghiên cứu và chọn lọc mới nhất
Đã được trải nghiệm qua thực chiến tại các đấu trường đỉnh cao

Đối tượng đào tạo

Những người yêu cờ tướng trên khắp mọi miền, năm châu

Giới thiệu khóa học

Chuyên đề 1 : Đi tiên Trung pháo tấn tam binh phá bình phong mã ( Bài 1-2-3-4 .... áp dụng cho tất cả các chuyên đề ) !!!

Nội dung khóa học

Giảng viên

Vũ Hữu Cường + Phạm Thanh Trung
Kiện Tướng Quốc Gia

Mr. Vũ Hữu Cường

- Kiện Tướng Quốc Gia

- Vô địch Trạng Cờ đất Bắc

 

Mr. Phạm Thanh Trung

- Admin Thăng Long Kỳ Đạo

- BLV Trạng Cờ Đất Việt